ALLE OVERFLATER BLIR SOM NYE

MED KOMPETANSE, TEKNOLOGI OG MILJØVENNLIGE METODER

ALLE OVERFLATER

BLIR SOM NYE

***
MED KOMPETANSE, TEKNOLOGI
OG MILJØVENNLIGE METODER

Innovasjon og kompetanse i et løsningsorientert miljø

NOVACO står for innovasjon og moderne teknologiske løsninger, fokus på miljøriktig utførelse, og et faglig sterkt nettverk og samarbeid mellom erfarne ingeniører og virksomheter. Vi løser de fleste utfordringer relatert til teknisk rengjøring og overflatebehandling - fornying, klargjøring og etterbehandling av alle typer overflater.

Våre kunder innen bygg, ventilasjon, elektro, maskin og industrivirksomheter henvender seg til oss når de mest krevende oppgaver skal løses.

Med avansert robotteknologi kan vi entre alle typer rør og kanaler for inspeksjon og innvendig overflatebehandling. Med laser teknologi kan vi fjerne rust og de fleste belegg fra de fleste overflater, på en skånsom og effektiv måte. Med tørris og tørrisblåsing kan vi med høytrykk blåse rent der det er tidkrevende, kostbart og ofte utilgjengelig for alternative løsninger. Tørris er miljøvennlig, skånsomt og desinfiserende for alle overflater og etterlater ikke sekundært avfall. Med glassblåsing kan vi fjerne de hardeste overflatebelegg og rust uten å slipe eller skade underlaget. Med moderne teknologi kan vi effektivt desinfisere luft og overflater uten bruk av kjemikalier.
envelope