Våre metoder løser deres utfordringer

Vi fokuserer aktivt på å utvikle de optimale løsningsmetoder for de fleste problemstillinger knyttet til overflatebehandling. Vi benytter kjente og tradisjonelle metoder i kombinasjon med miljøriktig og ny teknologi. Her følger en beskrivelse av de viktigste metodene vi opererer med.

Tørrisblåsing

Tørrisblåsing eller tørrisrengjøring er en effektiv metode for å fjerne det meste fra de fleste overflater. Tørris er frossen CO2-gass. Når tørris treffer overflaten i høy hastighet ekspanderer den som en eksplosjon og fjerner effektivt og skånsomt det uønskede materiale på alle harde overflater.

Da tørris kun er frossen gass tilfører den heller ingen sekundære avfallsstoffer. Samtidig virker den lave temperaturen (-78°C) desinfiserende.
Les mer om tørrisblåsing

Glassblåsing

Glassblåsing er en metode utviklet av US Air Force, og er nå frigjort til det private markedet. 

Fordelen med glassblåsing er at den ikke ødelegger underlaget. Den fjerner svært effektivt maling fra underlag, uten å skade overflaten. Underlaget kan da overmales på nytt. I Norge er glassblåsing en forholdsvis ny metode.

Det er noen forskjeller mellom bruk av tørris og glass. Vi er erfarne på begge metoder og vil kunne gi de beste råd til deg som kunde.
Les mer om glassblåsing

Robotteknologi

Novaco innehar robotteknologi for inspeksjon og overflatebehandling av alle typer rør og kanaler. Roboten kombineres blant annet med de to nevnte blåsemetoder, som tørrisblåsing og glassblåsing. Teknologien kan utvikles og tilpasses de fleste behov for oppdrag som skal utføres i ulike former for rør og kanaler, alle lengder og alle dimensjoner.

Enkelte av våre roboter kan også operere og gå gjennom vann.
Kontakt oss om vår robotteknologi
Laser rustfjerning

Laser rengjøring

Med laser kan vi effektivt fjerne maling og rust og det meste fra alle typer overflater.

Det er en 100% ren metode, og svært effektiv. Avhengig av kundens behov kan vi tilby laserrengjøring som en metode når det er mest hensiktsmessig.
Les mer om laser rengjøring

Teknisk isolasjon

Med rikelig kunnskap, lang erfaring og med stort ansvar kan vi i samarbeid med vår prefererte europeiske partner tilby og utføre alt innen teknisk isolasjon. Kjøling, varme og mantling, og renovering av eldre anlegg.

Vi kan vise til gode referanser blant store kunder i Skandinavia.
Kontakt oss om teknisk isolasjon
envelope