Laser rengjøring

Med vår laser kan vi effektivt fjerne maling og rust og andre urenheter fra de fleste overflater.

Industriell laser rengjøring - eller ablasjon - er prosessen med å fjerne uønsket materiale fra en solid overflate ved å bestråle det med en laserstråle. Ved å absorbere energien fra laserstrålen blir det materialet som skal behandles veldig raskt oppvarmet, slik at det fordamper eller sublimerer. Siden overflaten under ikke tar opp noen energi, forblir den uberørt og varmes heller ikke opp.

Ved å manipulere laser-fluksen, dens bølgelengde og dens pulslengde, kan mengden materiale som fjernes med en enkelt laserpuls kontrolleres med ekstrem presisjon. Dette gjør laser rengjøring like egnet for rask og dyp rustfjerning som for bare å fjerne et tynt lag maling uten å skade underlaget.

Fordeler med laser rengjøring

Laser bruker ingen kjemikalier, er tørt og rent, og dermed miljøvennlig og sikker å bruke.
  • Tørt og rent
  • Stor nøyaktighet
  • Lav eller ingen støy
  • Berøringsfri teknologi
  • Trygt for alle typer overflater
  • Lave driftskostnader
  • Kostnadseffektiv metode sammenlignet med de fleste andre metoder
  • Minimalt restavfall - for det meste kun støv
Laser rengjøring på rust
Fjerner rust fra metall svært effektivt og med høy presisjon.
Kontakt oss i dag om laser rengjøring
envelope