Tørrisblåsing

Tørrisblåsing er en svært effektiv og godt egent metode for rengjøring og fjerning overflatebelegg og forurensninger innen bygg- og maskinindustri. Prosessen er miljøvennlig, effektivt og et tidsbesparende alternativ til tradisjonelle industrielle rengjøringsmetoder. Metoden er helt tørr og gir ingen sekundæravfall (fuktighet eller andre materialer) som vil kunne påvirke eller skade utstyret som skal rengjøres.

Tørris er frossen CO2 (-78°C) som fordamper direkte til gass (sublimerer) når det treffer overflaten. Tørris pellets skytes med høytrykk på den overflaten som skal rengjøres. Tørrisen ekspanderer omtrent 800 ganger i løpet av noen få millisekunder når det treffer overflaten. På grunn av den lave temperaturen på tørrisen oppstår et termisk sjokk når det treffer overflaten som skal behandles, og det dannes mikro krakeleringer i urenhetene som blåses bort, uten å skade det underliggende materialet.

Fordeler med tørrisblåsing

 • Kan brukes under drift (tid- og kostnadsbesparende)
 • 100% tørr, kan brukes i sensitive områder som elektronikk
 • Minimal miljøpåvirkning
 • Følsomme komponenter trenger ikke maskeres / skjules
 • Ingen ytterligere dekontaminering av avfall, noe som medfører lavere kostnader
 • Desinfiserende og dermed godkjent for bruk i matindustriens produksjonslokaler

Eksempel på bruksområder

 • Fjerne bitumen og asfaltlim i asfaltproduksjon og generelt rengjøring av maskinelt utstyr i asfaltvirksomheter
 • Fjerne sotbelegg og røylukt etter brannskader
 • Fjerne miljøfarlig avfall som epoxy og alkydmaling fra mur, leca, treverk og betong (f.eks ved riving eller renovasjon/restaurering)
 • Fjerne fastbrent belegg på sveiseroboter og støpeformer for metall, plast og gummi
 • Fjerne belegg og skitt på varmevekslere
 • Fjerning av grafitti, tectyl, olje, fett, blekk, løs lakk, støv, salt, overflaterust
 • Fjerne mose, alger, sopp, mugg, tyggegummi, maling
 • Sanering av ventilasjonsanlegg og kanaler
 • Sanering av mugg og soppskader på bygninger
 • Renovering i kjøletårn
 • Rengjøring av understell og motorer
 • Rengjøring av tak, vegger, rulletrapper etc.
 • Rengjøre trafoturbiner og generatorer
 • Rengjøring av elektriske installasjoner
Tørris pelletsKontakt oss i dag om tørrisblåsing
envelope